Projecten

Op deze pagina willen we een korte opsomming geven van een aantal van de projecten die we ondersteunen. Mocht u ook één van deze of andere projecten willen ondersteunen of meer informatie willen hebben hierover, neem dan even contact met ons op!

Nederland

Ondersteuning van diverse organisaties op het gebied van o.a. scholing, verslaafdenopvang, jongeren-activiteiten, studentenwerk en enkele kerken in Nederland.

Europa

Ondersteuning van een kerk in Servië, zendingswerk in Oost-Europa en diverse bijbelprojecten (vertaalwerk en bijbelverspreiding).

Afrika

Ondersteuning van een opvangtehuis/opleidingsproject en ondertsteuning van o.a. Christelijke Radio/TV uitzendingen in Afrika.

Zuid-Amerika

Ondersteuning van o.a. een kindertehuis in Bolivia

Azië

In Azië ondersteunen we onder andere in India, Nepal en Bangladesh diverse projecten waaronder enkele kindertehuizen, opvang van kinderen, wezen en weduwen. Verder ondersteunen we diverse scholen en opleidingsprojecten. Daarnaast helpen we kleinschalige projecten op het gebied van voedselhulp en medische zorg bij calamiteiten (o.a. Covid 19 en natuurrampen).

Vanwege de vertrouwelijkheid, hebben we ervoor gekozen om de projecten en betrokken personen niet bij name te noemen. We vertellen er in een persoonlijk gesprek graag meer over. Wanneer u meer wilt weten, neem dan even contact met ons op.