Contact

Stichting Boaz | Boaz Foundation

Postbus 39
2140 AA Vijfhuizen
The Netherlands
info@stichtingboaz.com
(when having problems with this e-mail address, please use info2@stichtingboaz.com )

KvK Amsterdam 341.83806
Stichting Boaz is ANBI erkend
RSIN nummer 812525954

Bankgegevens

Algemeen rekeningnummer:
NL13 RABO 032 44 19 813 t.n.v. Stichting Boaz

Vermeld s.v.p. bij uw overschrijving voor welk project uw gift bestemd is!