Bestuur

Wie zijn Stichting Boaz? 

Stichting Boaz is een kleine stichting die tot doel heeft om projecten en personen te ondersteunen die dagelijks bezig zijn om mensen in hun omgeving te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

De bestuursleden hebben liever geen behoefte om bij naam genoemd te worden. Hun rol in de activiteiten die Stichting Boaz ondersteunt is beperkt en ondergeschikt aan het vele werk wat de mensen die de stichting ondersteunt in het daadwerkelijke werkveld doen. Omdat het voor de ANBI-status wel moet, vermelden wij hierbij de namen en functies van de bestuursleden;

  • A. v a n  D i j k – Voorzitter. In het dagelijks leven actief in het bedrijfsleven.
  • J. I p p el – Penningmeester. Onze penningmeester is van huis uit bedrijfseconoom en zorgt ervoor dat de boeken netjes worden bijgehouden en worden gecontroleerd.
  • L. S p o o r – Bestuurslid. Ons bestuurslid is in het dagelijks leven actief in het wetenschappelijk onderwijs.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden voor de stichting. Alle ontvangen giften gaan voor de volle 100% naar het doel waarvoor deze zijn bestemd. De kosten die wij als stichting maken zijn ongeveer 1%-2% van het totaal aan uitgaven.

Het is geweldig om te zien dat de mensen die Stichting Boaz ondersteunt, vanuit hun relatie met Jezus Christus, hun liefde, tijd en energie investeren in de medemensen om hun heen. Of dit nu is in de vorm van een kindertehuis, een verslaafdenopvang of gewoon zomaar een gesprek op straat. Dit zijn de echte helden die wat ons betreft in het zonnetje mogen staan!

Op onze website hebben we slecht enkele projecten kort uitgelicht, we vertellen u er graag meer over als het uw interesse heeft.

Ons beleidsplan kunt u hier vinden

...en wie is dan Boaz?

Boaz is een persoon uit de bijbelse geschiedenis. Boaz deelde in de overvloed die hem gegeven was. Je leest meer over hem in het bijbelboek Ruth