Home

Wat doet stichting Boaz?

De belangrijkste doelstelling van Stichting Boaz is het financieel en materieel ondersteunen van christenen en christelijke projecten in Nederland en daarbuiten. Stichting Boaz ondersteunt alleen projecten waar zij voldoende informatie over heeft en waar zij zeker van weet dat het geld goed besteed wordt. Al het geld wat de stichting tot haar beschikking krijgt zal voor vrijwel 100% worden besteed aan deze projecten. Onze onkosten voor de stichting zijn ongeveer 1-2%. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden of de door hun gemaakte onkosten.

Doelstellingen Stichting Boaz

Onderstaande doelstellingen zijn opgenomen in de statuten van Stichting Boaz;

a. Het financieel en/of materieel ondersteunen van christelijke personen, christelijke stichtingen en/of christelijke organisaties, die tot doel hebben : het uitdragen en verspreiden van het christelijk geloof danwel het ondersteunen/helpen van mensen in nood vanuit een christelijk uitgangspunt.

b. Het financieren van eventuele eigen initiativen op het gebied van het uitdragen en verspreiden van het christelijk geloof danwel het ondersteunen/helpen van mensen in nood vanuit een christelijk uitgangspunt, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Wij doen onze activiteiten vanuit een geloof en vertrouwen op God, de Schepper van jou en mij. We zijn gemaakt door God en willen uit dankbaarheid voor Zijn liefde voor ons, iets van die liefde doorgeven aan de mensen die het hard nodig hebben. Wil je meer weten over wat ons drijft, dan nodigen we je uit om eens verder te lezen op www.thinkoneweek.com/nl/